Logo

MEATING YOUR DEMANDS

 

Privacy Policy Meco nv

 

Wat hebben we nodig

Ons Beleid Bescherming Persoonsgegevens regelt het gebruik en de opslag van uw gegevens. Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zoals voorgeschreven in de General Data Protection Regulation. 

Meco nv is een Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons levert. We verzamelen de volgende soorten gegevens van u:

 • Bedrijfsnaam/naam
 • Adres (straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
 • Naam
 • Voornaam
 • Email adres
 • Vast nummer / mobiel nummer

 

Waarom hebben we uw gegevens nodig

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Dit ligt in lijn met artikel 6 van de GDPR die het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke omschrijft. 

We hebben uw persoonsgegeven nodig om u de volgende diensten te leveren:

 • Verzenden van promoties en aanbiedingen, nieuwsbrief en e-facturatie.
 • Professioneel contact via telefoon, email, enz.
 • Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers
 • Marketingactiviteiten

 

Wat doen we met uw gegevens 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in Meco nv, Leegaardsdijk 2 – 8400 Oostende gevestigd in België. Hosting en opslag van uw gegevens vindt plaats in Leegaardsdijk 2 – 8400 Oostende welke is gevestigd in België. 

Geen derde partij leveranciers hebben toegang tot uw gegevens, tenzij dat specifiek vereist is bij wet. 

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Wij bewaren uw documenten voor 5 jaar volgens ons beleid voor het Bewaren van Gegevens. Na deze periode, zullen uw persoonsgegevens onomkeerbaar worden vernietigd. Alle persoonsgegevens door ons bewaard voor marketing- en service-updateberichtgeving zal door ons worden bewaard totdat u ons op de hoogte stelt dat u niet langer deze informatie wilt ontvangen.  

 

Minimale gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn correct en dienen enkel voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor onze bedrijfsvoering.

 

Automatische verwerking & profiling

Bedrijf doet niet aan profiling, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens die een profiel schetsen van de betrokkene.

 

Wat zijn uw rechten?

Uw rechten als betrokkene zijn;

 • Recht op inzage
 • Recht op wijziging van gegevens
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op dataoverdracht
 • Recht van bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking

In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op met de DPO of IVC via Niek@meconv.be  of schriftelijk naar Leegaardsdijk 2 – 8400 Oostende. Onze DPO zal uw klacht bekijken en samenwerken met u om de zaak op te lossen. 

Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld volgens de wet, neemt u dan contact op met de Privacy Commissie – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of commission@privacycommission.be  en dient u een klacht in bij hen.