Mens, dier & planeet

Duurzaam Ondernemen

Wij willen lekkere, kwaliteitsvolle voeding aanbieden aan betaalbare prijzen op een duurzame manier met respect voor mens, dier en planeet. Alles wat we doen moet een positieve invloed hebben op de mensen betrokken in onze business (klanten, leveranciers, werknemers, buren) en op de planeet waarop we leven en werken. 

De wereld staat voor een belangrijke uitdaging: klimaatverandering, ongelijkheid, globalisering, toenemende polarisatie, migratie enz. We zien dat een beweging zich op gang trekt. Meer en meer mensen zijn bezorgd om de planeet en de maatschappij. Ze komen op voor hun rechten en de waarden waarin ze geloven.

Daarbij baseren wij ons op de drie pijlers: 
 

PEOPLE
Wij streven naar een continue verbetering van de arbeidsvoorwaarden en naar een duurzame relatie met medewerkers, klanten, leveranciers en de maatschappij. Dit door eventueel voor omscholing te zorgen en de "work-life" balance niet uit het oog te verliezen. 
 

PLANET
Wij streven naar een steeds betere energie-efficiëntie en een drastische verlaging van de CO2-uitstoot ten gevolge van onze activiteiten alsook door energiebesparende maatregelingen toe te passen in onze productie-unit. Dit van bron tot het aangeleverde eindproduct.
 

PRODUCT
Meco heeft als missie om gezonde, betaalbare en duurzame voeding aan te bieden. Zo beschikken wij o.a. over een assortiment zoutarme producten, een biovlees assortiment en leggen wij sterk de nadruk op producten van Belgische oorsprong. 

ISO 14001 Meco Group

ISO 14001

Begin oktober 2022 mocht Meco haar ISO 14001 certificaat in ontvangst nemen! Een belangrijke mijlpaal binnen het bestaan van ons bedrijf.

Na het behalen van kwaliteitscertificeringen Food Quality (IFS) en BIO, richtte Meco's team het afgelopen jaar haar vizier op het optimaliseren van ons milieumanagementsysteem en dit te laten bekronen met een ISO-14001 certificaat.

Resultaat? Een gecertificeerd duurzame productiesite die rekening houdt met het milieu volgens de hoogste internationale normen. Meco is daarmee één van de weinige voedingsbedrijven in België aan wie dit certificaat werd uitgereikt. (ISO Survey, 2021)

ISO 14001, wat houdt dat in?

ISO 14001 is een internationale norm die organisaties helpt bij het beheren van hun milieuaspecten. Het is een managementsysteem dat organisaties helpt bij het beheersen van hun milieuaspecten en risico's van milieu-impact. Door het behalen van de certificering kunnen organisaties hun inzet voor duurzaamheid staven. Andere voordelen van ISO 14001-certificering zijn onder meer: kostenbesparingen door efficiënter gebruik van hulpbronnen, naleving van wet- en regelgeving, verbeterde betrokkenheid van belanghebbenden en verminderde risico's op milieu-ongevallen.

De certificering heeft voornamelijk volgende voordelen/doelstellingen:

  • Het helpt ons om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken door een kader te bieden voor het beheer van de milieu-impact van onze bedrijfsactiviteiten.
  • Het motiveert medewerkers om verantwoordelijkheid op te nemen voor de milieuprestaties van het bedrijf.
  • Het biedt een transparante manier voor belanghebbenden om de voortgang te volgen van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid.

Lees meer ...

Samengevat in één dossier

In ons dossier "Duurzaam Ondernemen" bespreken we uitgebreid de inspanningen die we inzetten om Meco te laten functioneren op een duurzame manier. Ontdek welke milieubesparende maatregelen we op kantoor of in de productie hanteren en hoe we een gezonde samenwerking behouden met onze medewerkers. De verschillende certificaten die we behaalden staan ook in dit dossier vermeld.