Logo

MEATING YOUR DEMANDS

 

Verkoopsvoorwaarden:

 

Factuurvoorwaarden:

Behoudens andere uitdrukkelijke bepaling is elke factuur contant betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum te Oostende. Alle bedragen die niet betaald zijn op de factuurdatum of op die van de gestelde vervaldag, brengen door het feit zelf intrest op tegen 1% per maand, vanaf voormelde datum.

Daarenboven zal elk bedrag dat verschuldigd blijft op een factuur die volledig of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, na verloop van 2 maanden na de vervaldag en door het feit zelf van het verstrijken van de gezegde 2 maanden, automatisch verhoogd worden met 20%, dit als forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van €24,79 en onverminderd de voormelde verwijlintrest en de eventuele kosten van procedure. De schuldenaar zal van deze forfaitaire schadevergoeding alleen ontslagen zijn in geval hij bewijst dat de vertraging van de betaling gerechtvaardigd is. 

Alle goederen blijven eigendom van de firma tot na de betaling. In geval van betwisting is alleen de handelsrechtsbank van Oostende bevoegd. 

 

Promotie voorwaarden:

Al onze prijzen zijn exclusief BTW en gelden slechts bij een afname van minimum € 125 goederen exclusief BTW per levering. Bij afname van kleinere hoeveelheden dan aangeduid, gelden de normale prijzen. Bij aankoop van grotere hoeveelheden kunt u ons steeds contacteren voor een mogelijke staffelkorting. Foto's & afbeeldingen kunnnen afwijken van het geleverde product.

 

Dagpromotie voorwaarden:

Dagpromoties zijn enkel geldig voor bestellingen die gebeuren via onze bestelapplicatie én voor levering binnen de week na de promotiedag. Vanaf 00u01 is deze dagpromotie beschikbaar op de startpagina van de bestelapplicatie. Op de website krijgt u ook al te zien wat er de volgende dag in onze dagpromotie zal staan (indien van toepassing). >> Er zal niet iedere dag een dagpromotie beschikbaar zijn.  OP=OP !

Dagpromoties zijn enkel van toepassing voor een bestelling van minimum €125 exclusief BTW, via onze webshop. 

 

Bestelwebsite verkoopsvoorwaarden:

De Meco nv bestelwebsite is een externe webapplicatie waarbij de verkoopsvoorwaarden, te raadplegen op deze website, ook van toepassing zijn op bestellingen geplaatst op de externe webapplicatie: www.orders@meconv.be.