Logo

MEATING YOUR DEMANDS

 

Over ESF:

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

Om de Vlaamse werkenden, werkzoekenden en organisaties te helpen zich te wapenen tegen de veranderende arbeidsmarkt, ontvangt het ESF kapitaal van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen verdeelt deze middelen – in de vorm van subsidies - onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden.

Het ESF-Vlaanderen valt onder de bevoegdheid van de Vlaams ministers van werk en sociale economie.

 

Jobs met impact bij Meco:

Meco nv uit Oostende levert zowel vlees, vis en groenten in rauwe en natuurlijke vorm, als gegaarde maaltijdcomponenten en 'kant en klare' gerechten aan de horeca en collectieve instellingen (grootkeukens). Het bedrijf kende de afgelopen jaren een zeer sterke groei, onder meer door sterk in te zetten op een doorgedreven klantgerichtheid en maatwerk. Het bedrijf investeerde in verdere professionalisering met een nieuwe productieplant en een meer industriële infrastructuur. De organisatiestructuur werd aangepast, een ISO 22000 label werd behaald en ondersteund met verschillende opleidingen en HR initiatieven.

Toch tonen een grote uitstroom van medewerkers en een gelaten sfeer op de werkvloer aan dat er meer inspanningen in het verder versterken van ons HR beleid nodig zijn. Bij een verdere analyse van de problemen en onderliggende oorzaken hebben we een aantal uitdagingen gedefinieerd die zich situeren in een gemis aan competentiebeheer, groeiperspectieven, een aangepast instroom- en opleidingsbeleid en een passende ondersteuning door en voor de leidinggevenden.

Dit project pakt deze uitdagingen aan door het uitwerken van een coherent en geïntegreerd loopbaanbeleid dat gericht is op het ontwikkelen van jobs met impact, waarbij medewerkers in verschillende functies en posities de mogelijkheid hebben om mee te denken met de organisatie in functie van de klant. Door de integrale benadering zal Meco in staat zijn om een streven naar complete en werkbare jobs te verankeren in de werking van de organisatie.

 

Facts & Figures:

SF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€31 994.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€47 991.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€34 279.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€114 264.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€0.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€0.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€0.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 

 

Website ESF voor meer informatie: https://www.esf-agentschap.be/nl/search/site/meco